Testament

 testament--GIF

Hoe moet notaris Achmed deze kamelen eerlijk verdelen onder de drie zoon’s van zijn vriend Achmed,

en hoeveel kamelen krijgt elke zoon?

 

 
 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.