Mijn mooiste plekjes in

)ooooooooo

o

ooooooooooooooooooooooooo  oooooooooo  ooooooooooooooooooooooooo  oooooooooo 
  europa
Cinque Terre (Italie) Rome (Italie)
Kroatië Oostenrijk
Noorwegen Italie
Tsjechië Frankrijk
Luxemburg Frankrijk (Normandië)
 Duitsland Rugen (voormalige DDR)
oooooooooo ooooooooooooooooooooooooo oooooooooo ooooooooooooooooooooooooo oooooooooo