grondverdeling

 

 .

 

oo

oo

oo

ooooooooooooooooooooooooooooo  gronverkaveling--gif oooo  image009 ooooooo
Een oude boer is overleden en  laat zijn 4 zoons een stuk land na van nevenstaande vorm. Hij bepaalde dat elk daarvan een vierde gedeelte moet krijgen, dat bovendien even groot en van dezelfde vorm moet zijn als van de andere drie. De vraag is nu op welke wijze deze nalatenschap het best verdeeld kan worden.

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..